woensdag 4 januari 2017

Mooi verhaal met een lelijke titel en vertaling

DE POST- EN LIEFDEBEZORGER (Sébastien Morice & Didier Quellla-Guyot) 
De post- en liefdebezorger is een stripalbum met een lelijke titel, maar een mooi verhaal. Het speelt zich af op een (fictief) eilandje voor de Bretonse kust ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Vrijwel alle mannen van het eiland zijn gemobiliseerd  en de vrouwen zijn achtergebleven. Een van die mannen is Maël, een manke jongeman, die als soldaat niets waard is, maar nog wel fietsend de post op het eiland kan bezorgen. Zo leert hij alle vrouwen en hun verhalen kennen. Naarmate de oorlog verdergaat en de mannen langer wegblijven gaan de vrouwen van het eiland zich steeds meer voor de jongeman interesseren en gaat hij ze meer bezorgen dan alleen de post. Maar (zonder de plot te verklappen) nog voordat de mannen die het overleefd hebben eindelijk terugkeren komt er een einde aan Maëls erotische avontuur.
Het ondeugende verhaal is mooi getekend en ingekleurd door Sébastien Morice en het verhaal heeft veel sfeer. Het scenario rammelt wel een beetje, het verhaal sleept zich wat te lang voort en de lange epiloog hangt iets te los aan de rest van het verhaal. Maar ergerlijker zijn echter de fouten in de vertaling. Saga brengt mooie boeken uit, maar de redactie moet zich wel realiseren dat ze ook buiten (delen van) Vlaanderen worden gelezen. Het ergst wordt het op plaat 65:
Is hij zo oud?
Hij is er 45, ik ben nog maar 30…
Mijn ouders stonden er zodanig op…
Hij had grond…
Dat kan echt niet! En dergelijke slordigheden zijn helaas bij deze uitgeverij geen uitzondering en ontsieren een fonds met verder erg leuke titels.
Saga 2016; 120 pagina's; hardcover, kleur; Prijs € 24,99
☺☺☺

Kijk ook eens op http://hanspols.nl

maandag 2 januari 2017

Een herberg kwijt en een kist met geld rijker

TIJL 1: DE TWIST IN HET STICHT (Ron Schuijt)
Ooit lag de stad Utrecht in het Sticht Utrecht, een situatie die ongeveer vijf eeuwen heeft bestaan. Een sticht was een gebied dat werd geregeerd door een graaf-bisschop met wereldlijke macht en het maakte deel uit van het Heilige Roomse Rijk. Sticht Utrecht was behoorlijk groot, het bestond uit het Nedersticht, grofweg de huidige provincie Utrecht, en het Oversticht, dat bestond uit het Drenthe, Overijssel en de stad Groningen.
Terwijl in Holland de Hoekse en Kabeljauwse twisten woedden bleef het in Sticht Utrecht vrij rustig totdat in 1455 de graaf-bisschop overleed en twee opvolgers de troon gingen betwisten: Gijsbrecht van Brederode en David van Bourgondië. Tegen die achtergrond speelt zich het eerste deel af van Tijl, een historische strip van Ron Schuijt.
Hoewel het verhaal gebaseerd is op historische gebeurtenissen en uit alles blijkt dat hij zich grondig heeft gedocumenteerd zijn de hoofdpersonen gebaseerd op romanfiguren: Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak (in de versie van Charles Decoster).
Lamme is Tijl uit het oog verloren en heeft een herberg geopend in de stad Utrecht. hier denkt hij een nieuw en rustig leven te kunnen lijden. Maar dan duikt Tijl plotseling weer op en voor hij er erg in heeft is Lamme zijn herberg kwijt en een kist met geld rijker. Niet veel later raken Tijl en Lamme tot over hun oren betrokken bij de politieke gebeurtenissen die leiden tot de Utrechtse burgeroorlog.
Ron Schuijt levert mooi werk af, het is even wennen aan zijn  lijntekeningen en de zelfstandig beweende wenkrauwen van zijn  personages maar het vakmanschap is onmiskenbaar.
Met dit eerste deel van Tijl heeft Schuijt een prima avonturenstripverhaal neergezet met de vaderlandse geschiedenis als achtergrond. Spannend en nog leerzaam ook. Top.
Strip 2000 / Syndicaat 2016; 48 pagina's; softcover, kleur; € 8,95
☺☺☺☺

Kijk ook eens op http://hanspols.nl